Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Sponsring

Vår bankverksamhet

Bolagsformen Sparbank har inga ägare utan kan sägas likna bolagsformen Stiftelse i sin konstruktion. Snapphanebygdens Sparbank har inga aktieägare som kräver utdelning – istället kan överskottet från bankens verksamhet användas för samhällsnyttiga ändamål som gagnar de som bor i vårt verksamhetsområde.

Det är huvudmännen som är högst beslutande organ och som utser styrelse, godkänner bokslut och vinstdisposition och fattar beslut om bankens reglemente. Hälften av huvudmännen ska utses av kommunfullmäktige och andra hälften utses av huvudmännen själva.

En av huvudmännens viktigaste uppgifter är att föreslå och välja ledamöter till bankens styrelse. Sparbankens VD tar sedan hjälp av sin personal och utför de uppgifter som styrelsen delegerat.

Källa: Sparbankernas Riksförbund

bild på en ordförandeklubba på ett bord

Bankens styrelse

Bankens styrelse består av personer som lever och verkar inom sparbankens verksamhetsområde. 

bild föreställande pengarna historia

Bankens huvudmän

Huvudmannaorganisationen, som företräder dig som kund, väljer styrelse vid den årliga stämman.

bild på mynt i staplar

Finansiell information

Här presenteras bankens ekonomiska rapporter och information. Du kan även ladda ner dessa dokument i pdf-format.

bild från en gammal skolsparbok

Förvaltade fonder

Fonder förvaltade av Snapphanebygdens Sparbank.

Organisationsschema

oranisationsschema öveer banken