Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Sponsring

Styrelsens ledamöter

Snapphanebygdens Sparbanks styrelse består av personer som lever och verkar inom sparbankens verksamhetsområde.
Styrelsens uppdrag är att besluta om bankens verksamhet.
Huvudmannaorganisationen, som företräder dig som kund, väljer styrelse vid den årliga stämman.

Stefan Larsson

Styrelsens ordförande, f -57, från Vittsjö

Stefan Larsson har en bakgrund inom utbildningssektorn på kommunal och statlig nivå. Bland annat suttit i regeringens arbetsgrupp för utbildningsfrågor.
Han har suttit i bankens styrelse sedan 2012. Numera har Stefan olika uppdrag i bolag och inom politiken så som ordförande i Hässleholms industriutvecklingsbolag, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Hässleholm.

Anders Åberg

Styrelsens v ordförande, f - 70, från Vittsjö

Anders Åberg har läst ekonomi på universitetet i Lund, främst inom nationalekonomi och företagsekonomi. Han har under 1995-2000 arbetat som försäkringsrådgivare på Skandia och Handelsbanken Liv. Han har varit VD för det familjeägda vårdföretaget Sydsvenska Hälsogruppen mellan 2000-2021 och är numera styrelseledamot i bolaget. Han sitter också i styrelsen för fastighetsbolaget Fastena Bulk. Han är även engagerad i Vittsjö GIK som ordförande.

Nils-Åke Caesar

f- 57, från Osby

Nils-Åke Cesar har varit ledamot i bankens styrelse sedan 2012. Nils-Åke Cesar är i grunden utbildad polis vid Polishögskolan i Stockholm, men bytte yrkesinriktning och arbetade sedan både som maskinsäljare och sedemera maskinchef på både SLMA och PEAB Asfalt AB. 2003 blev Nils-Åke ägare till Östras Stålprodukter AB. Bolagen sålde han 2013.
 

Jan-Inge Andersson

f -55, från Åhus

Jan-Inge Andersson har arbetat som revisor och har varit auktoriserad revisor. Han har även varit partner i PwC samt varit huvudansvarig för revisionen i drygt 120 bolag - allt från kommunföretag, stora koncerner till andra sparbanker. Idag driver han eget konsultbolag där han är rådgivare åt flertalet företag. Jan-Inge har även under ca 10 års tid varit senior advisor inom Connect Östra Skåne.
 

 

Lena Krabisch

f - 57, från Eslöv

Lena Krabisch invaldes i bankens styrelse 2019. Lena har arbetat som ekonomiansvarig på Snapphanebygdens Sparbank och har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och licensierad revisor för finansiella institut först i S-E Sandbergs revisionsbyrå AB och därefter i PwC.

Under sin tid som revisor var Lena huvudansvarig för revisionen i ett stort antal mindre och medelstora företag. Därutöver har Lena haft uppdrag som intern/externrevisor i ett flertal sparbanker.
 

Susanne Kallur

Bankens VD, f - 68, från Kristianstad

Susanne är utbildad civilekonom med en master i beteendevetenskap. Hon arbetade 6 år inom Samhallkoncernen och har därefter varit verksam i sparbanksrörelsen i drygt 20 år. Tidigare uppdrag har varit vice VD i Sparbanken 1826 samt VD för Sparbanken Syd under åren 2011-2020. Susanne har de senaste åren varit verksam som styrelseproffs.