Hoppa till textinnehållet

Styrelsens ledamöter

Snapphanebygdens Sparbanks styrelse består av personer som lever och verkar inom sparbankens verksamhetsområde.
Styrelsens uppdrag är att besluta om bankens verksamhet.
Huvudmannaorganisationen, som företräder dig som kund, väljer styrelse vid den årliga stämman.

Stefan Larsson

Styrelsens ordförande, f -57, från Vittsjö

Stefan Larsson har varit ledamot i bankens styrelse sedan 2012. Han är utbildad idrottslärare med rektorskompetens. 2005 blev Stefan Larsson förvaltningschef för fritidsförvaltningen i Hässleholms kommun. Sedan 2019 arbetar Stefan Larsson som verksamhetsutvecklare på tekniska förvaltningen i Hässleholm. Stefan Larsson har tidigare suttit i regeringens arbetsgrupp för EU-frågor inom utbildningsområdet. Han har även tidigare varit ordförande i Handelsbankens styrelse i Vittsjö och ordförande för skolledarföreningen i Lärarförbundet i Hässleholm.
 

Jan Fritzon

Styrelsens v ordförande, f-51, från Hässleholm

Jan Fritzon har i över 40 år arbetat inom sparbanksrörelsen. Först som kassör och senare som kontorschef och VD. De senaste 25 åren som VD för Vinslövs Sparbank som sedan fusionerade till Sparbanken Göinge.
Utöver sitt engagemang i sparbanksvärlden är han styrelseledamot i Lunds Missionssällskap och Stoby Måleri AB.
 

Kenneth Aronsson

f -64 , från Vittsjö

Kenneth Aronsson har varit ledamot i bankens styrelse sedan 2012. Kenneth har en Master of Science vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala samt en ekonomisk utbilning med behörighet till auktoriserad revisor. Kenneth har arbetat som redovisningskonsult vid både LRF Konsult, LR International Sverige AB samt WDM Nordic Computer Management AB. Nu arbetar han som ekonomichef på Familjeläkarna Olofström AB.
 

 

Nils-Åke Caesar

f- 57, från Osby

Nils-Åke Cesar har varit ledamot i bankens styrelse sedan 2012. Nils-Åke Cesar är i grunden utbildad polis vid Polishögskolan i Stockholm, men bytte yrkesinriktning och arbetade sedan både som maskinsäljare och sedemera maskinchef på både SLMA och PEAB Asfalt AB. 2003 blev Nils-Åke ägare till Östras Stålprodukter AB. Bolagen sålde han 2013.
 

Kjell-Erik Nilsson

f - 51 , från Hässleholm

Kjell-Erik Nilsson har varit ledamot i bankens styrelse sedan 2012. Han är utbildad ekonom och har, sedan 2001, varit VD för Bjärnums Industriservice AB. Tidigare var han platschef på Bjärmums Industriservice AB, administrativ chef på Ballingslöv AB samt lagerchef på Besto Stormarknad i Hässleholm.
 

Jan-Inge Andersson

f -55, från Åhus

Jan-Inge Andersson har arbetat som revisor och har varit auktoriserad revisor. Han har även varit partner i PwC samt varit huvudansvarig för revisionen i drygt 120 bolag - allt från kommunföretag, stora koncerner till andra sparbanker. Idag driver han eget konsultbolag där han är rådgivare åt flertalet företag. Jan-Inge har även under ca 10 års tid varit senior advisor inom Connect Östra Skåne.
 

 

Lena Krabisch

f - 57, från Eslöv

Lena Krabisch invaldes i bankens styrelse 2019. Lena har arbetat som ekonomiansvarig på Snapphanebygdens Sparbank och har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och licensierad revisor för finansiella institut först i S-E Sandbergs revisionsbyrå AB och därefter i PwC.

Under sin tid som revisor var Lena huvudansvarig för revisionen i ett stort antal mindre och medelstora företag. Därutöver har Lena haft uppdrag som intern/externrevisor i ett flertal sparbanker.
 

Jörgen Borgström

Bankens VD, f - 70, från Kristianstad

Jörgen är utbildad civilekonom. Tidigare har Jörgen jobbat som kontorschef på Sparbanken Skåne och företagsmarknadschef på Nordea. Han har också internationell erfarenhet och erfarenhet från industrin då han har varit produktchef på Ifö sanitär.