Regeringen stoppar klimatbonus till bilköp
Regeringen stoppar bidrag till köp av så kallade klimatbonusbilar, till exempel elbilar. Stoppet träder i kraft tisdag 8 november 2022.
Läs mer i pressmeddelande från Miljödepartementet.