Snapphanebygdens Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombud:
Ted Oppenheimer

Kontakta Ted på tel 072 - 535 81 85

Dataskyddsombudet nås via post: Snapphanebygdens Sparbank, Att: Dataskyddsombud, Box 33, 282 03  Bjärnum