Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Sponsring

Sponsring

bhk

Snapphanebygdens Sparbank värnar om bygden och dess invånare. Dels genom att tillhandahålla tjänster till förmånliga villkor och dels genom att dela ut sponsorstöd på hemmaplan. Vi vill verka som en positiv kraft i samhället genom vår lokala närvaro och har ambitionen att vara en aktiv och närvarande sponsor - men även en viktig samarbetspartner.
Sponsringen sker inom såväl idrott som kultur och ideell verksamhet.

Vad är sponsring?

Sponsring är en marknadsföringsåtgärd som innebär att banken ger stöd till en förening i utbyte mot en motprestation - t ex att få göra reklam och exponera bankens varumärke på ett eller annat sätt - och är en överenskommelse mellan två eller flera parter. Denna överenskommelse bygger på ömsesidig nytta med krav på prestation och motprestation.

Ett sponsorsamarbete innebär att den ena parten förbinder sig att lämna ersättning i form av ekonomisk ersättning, varor och/eller medverkan. I utbyte får den andra parten exponering av namn och varumärke.

Riktlinjer

Mervärden för Snapphanebygdens Sparbank

Årsprocess i sponsorarbetet

Viktigt inför 2024

Redogörelse
Inför 2024 års ansökan, skickar ni in en redogörelse för vad 2023 års bidrag använts till och vilken exponering banken fått för summan. Skicka med en kortfattad beskrivning, gärna styrkt med foton.
Till exempel:

  • har summan använts till aktiviteter för föreningens ungdomar
  •  renoveringar
  • projekt
  •  arenasskyltar
  • tryck på matchtröjor/uppvärmingströjor
  •  logotyp på hemsidor, Facebook-sidor, programblad
  • osv osv osv

Protokoll
Det är viktigt att banken har rätt uppgifter om vem som ingår i föreningens styrelse, vem som är föreningens firmatecknare (namn, personnummer och var för sig eller gemensamt tecknande) och vem som disponerar föreningens konton m m. Därför vill vi varje år har ett nytt protokoll som styrker detta.

Är detta redan inskickat, kan ni bortse från detta.

För att säkerställa att rätt dokument skickas in, hittar du all information här:
För dig som föreningskund

Ej komplett ansökan innebär utebliven - eller reducerad - sponsring

Ansök om sponsring

Ansökan vill vi ha oss tillhanda senast den 31 oktober 2023.

Du får besked senast runt årsskiftet

Just nu går det inte att skicka in någon ansökan. Välkommen nästa år.

Fotboll