Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Föreningar
Er verksamhet

Riskbegränsande åtgärder

För de OTC-derivat som inte clearas anger EMIR krav på att vissa riskbegränsande åtgärder ska vidtas. Följande gäller för både finansiella och icke-finansiella motparter:

  • Utväxling av bekräftelse med motparten - skriftligen eller elektroniskt.
  • Genomförande av portföljavstämning med motparten.
  • Överenskommelse om rutiner med motparten om tvistelösning med anledning av handeln med OTC-derivat.
  • Införande av rutiner för komprimering av utestående OTC-derivat om de överstiger 500 kontrakt med en och samma motpart.

Bekräftelser

Snapphanebygdens Sparbank skickar en bekräftelse till dig som företagskund på varje OTC-derivataffär du gör. Dessa bekräftelser behöver du som kund signera och sedan returnera till Swedbank via mail eller via Internetbanken senast den första bankdagen för, FC, FC- och NFC+ eller andra för NFC- efter aktuell affärsdag.

Portföljavstämning

Företag måste genomföra avstämning av utestående OTC-derivatkontrakt med sina motparter. Beroende på antalet utestående affärer och motpartens klassificering (FC, NFC+ eller NFC-) kommer Swedbank på daglig-, vecko-, kvartals- eller årsbasis skicka ut sammandrag över öppna positioner. Företaget får sedan gå igenom och vända sig till Swedbank i det fall att uppgifterna inte stämmer.

Hantering av tvister

Företag som handlar med OTC-derivat måste ha avtalat med sina motparter om rutiner för tvistelösning. I ert derivatavtal med Swedbank framgår hur en tvist initieras samt vägar för att lösa denna.

Portföljkomprimering

Företag med fler än 500 kontrakt mot en och samma motpart måste ta fram rutiner för komprimering av utstående OTC-derivat.

För mer information om ovanstående se ESMAs hemsida