Hoppa till textinnehållet

Spara och placera

Hur företaget väljer att spara och placera beror på er situation och era mål. Våra sparkonton omfattas av insättningsgarantin. Hur stort belopp det rör sig om, om pengarna ska finnas tillgängliga och risknivå är sådant som spelar in. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Olika spar- och placeringsförslag

Värdepapper

Spara på lång eller kort sikt i intressanta värdepapper. Gör affärer online eller vänd dig till en rådgivare på telefon eller kontor.

Information om investerarskydd och insättningsgaranti

Värdepapper (på ISK, fondkonto och värdepapperstjänst) omfattas av det statliga investerar­skyddet

 

Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kr. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.  

 

Kontanta medel på ISK och depå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden

 

Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Investerarskyddet

Insättningsgarantin

Sparkonton

Våra sparkonton omfattas av insättningsgarantin. Fasträntekonto passar dig som vill binda pengarna från tre månader upp till fem år till en fast ränta. Placeringskonto företag fungerar bra för till exempel buffertsparande.

Mer information

Kundskydd

Kundskydd för dig som sparar och placerar i värdepapper.