Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Föreningar
Er verksamhet

Investera i skog och lantbruk med hållbarhet i fokus

I framtiden kommer det finnas metoder som mäter hur hållbar en produktionsprocess är, vilket ställer nya krav på skog- och lantbrukares affärsmodeller. För att bidra till samhällets omställning och säkra dina framtida kassaflöden har vi listat ett antal investeringar som är bra första steg att ta mot en hållbar omställning.

Mäta hållbarhet i pengar

Vad innebär det att investera med hållbarhet i fokus?

– Vi står i början av en förändringsresa i samhället där vi snart kommer kunna mäta hållbarhet i pengar. Vi vill diskutera den omställning som behövs med våra kunder så att vi tillsammans tar rätt steg. För oss är det här ett arbete vi tar oss an med glädje: Vår vision som bank är att verka för ett hållbart samhälle, och att hjälpa våra kunder att framtidssäkra sin affärsmodell från ett hållbarhetsperspektiv är en del av det arbetet, säger Harald Josephsson specialist inom skog och lantbruk på Swedbank.

Lantbrukaren Mikael Hugosson från Alviksgården

Jag tycker det är in i helvetes roligt. Jag är 67 år i dag och varje dag lär man sig något nytt.

Investeringar för en mer hållbar affärsmodell

– Hela samhället är i en fas av förändring och omställning. Utifrån det har vi identifierat ett antal investeringar som vi ser som bra första steg för skogsägare och lantbrukare att ta för att nå en mer hållbar affärsmodell, Harald Josephsson specialist inom skog och lantbruk på Swedbank.

12 tips hur ni kan investera på ett mer hållbart sätt

Vi har hittat 12 investeringar - uppdelade i 2 huvudgrupper - som kan vara bra för både dig, ditt företag och vår planet. 6 av investeringarna rör fossilfri och effektiv energiförsörjning och 6 gäller förbättrad resurseffektivitet.

Fossilfri och effektiv energiförsörjning

 • Värmeväxlare – för återvinning av varmvatten
 • Elektrifiering av fossildrivna maskiner
 • Fossilfri uppvärmning – till exempel i form av halmpanna
 • LED-belysning – drar mindre ström än ”vanliga” lampor och lysrör
 • Solceller
 • Vindkraft

Förbättrad resurseffektivitet

 • Grön skogsbruksplan – innebär bland annat att skogsägaren förbinder sig att avsätta en del av sin produktiva skogsmark för naturvård
 • Markkartering – kartläggning över odlingsjordens innehåll av kväve, fosfor och kalium, för rätt mängd gödning på rätt ställe
 • Precisionsodling med tillhörande digitala lösningar – effektiviserar odlingen efter genomförd markkartering
 • Anlägga våtmarker och fosforfällor – minskar näringsläckage till sjö och hav
 • Strukturkalkning – kalkning för förbättring av odlingsjordens egenskaper
 • Vattenåtervinning – till exempel när diskvattnet från mjölkanläggningar sparas och återanvänds vid tvättning

Frågor och svar

Våra skogs- och lantbruksspecialister

Som kund hos oss får du tillgång till kompetens inom juridik, ägarskifte, försäkrings- och pensionslösningar, finansiering och placeringar.

Skog och lantbruk

Läs mer och få tips om skog och lantbruk.

Skogs- och lantbruksbarometrar

Läs det senaste inom skog och lantbruk i våra rapporter.

Andra läste också:

 • Har du ingen skogsbruksplan? Skaffa en

  Skogsbruksplanen är ett optimalt verktyg när du ska sköta din skog. Har du ingen plan är ett tips att skaffa en. För att skogsbruksplanen ska motsvara förväntningarna, är det några saker som är viktiga att tänka på.

  Skogsbruksplan – gör planen till din bästa vän
 • Att ställa om till hållbart – 10 tips

  Många företag arbetar idag aktivt med sin miljöomställning för att göra företaget mer hållbart. Vad är de första sakerna att fokusera på? Här får du tips.

  10 tips på hur du ställer om till att bli mer hållbar