Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Föreningar
Er verksamhet

Varför investera i hållbara fastigheter?

Genom att investera och bygga mer energi- och resurseffektiva fastigheter, med låg påverkan på miljön, kan ni skapa många fördelar för såväl er själva som samhället i stort:

  • Få en bra finansieringslösning som är anpassad efter fastighetens egenskaper.
  • Stötta upp i processen att skapa och förvalta fler byggnader som har lägre påverkan på miljön.
  • Vara en del i den gröna finansieringskedjan, samtidigt som ni hjälper till att öka andelen energisnåla fastigheter som är nödvändig för den omställning som samhället behöver göra.

Fler fastighetslån och byggnadskredit

Skaffa Grön fastighetslån

Ansök online