Räntor 2023-01-05

Löptid Ränta

Eff. ränta 360/360

3 mån 2,00 %  
6 mån 2,10 %

                      

1 år 2,60 % 2,64 %
1,5 år 2,60 % 2,64 %
2 år 2,70 % 2,74 %
3 år 2,60 % 2,64 %
4 år 2,50 % 2,53 %
5 år 2,40 % 2,43 %