Pris/Värde:

Vid köp anger du priset för fritidshuset.
Vid belåning av befintligt fritidshus fyller du i ett uppskattat marknadsvärde.

Kontantinsats:

Ange det belopp som motsvarar din egen insats, minst 15 procent av priset.

Driftskostnader:

Driftkostnaden är fritidshusets löpande kostnader, exempelvis el, vatten, sophämtning, försäkring och sotning.
Tänk på att framtida underhåll också ska ingå i den beräknade driftskostnaden.
Driftskostnaden ska anges per månad.

Tomträttsavgäld:

Ange tomträttsavgäld per år.

Kommunal fastighetsavgift:

Om det finns ett taxeringsvärde angivet räknas din kommunala fastighetsavgift ut automatiskt. Du kan även registrera ett annat belopp, exempelvis om fritidshuset på grund av sin ålder, endast ska belastas med halv fastighetsavgift.

Beräkna:

Klicka på knappen "Beräkna" för att se vad månadskostnaden blir.

Räntekänslighet:

Visar hur din månadsavgift påverkas av eventuella ränteförändringar.

Se hur vi har räknat:

Under länken har vi specificerat hur respektive lån och övriga kostnader påverkat din månadskostnad.

Skriv ut sidan:

För att skriva ut din bolånekalkyl, klicka på knappen "Skriv ut".